Corratavey Guest Accommodation

Corratavey Guest Accommodation offers 3 superior ensuite rooms in an ideal location on the Causeway Coast & Glens. Within 5 minutes walk of Ballycastle Town Centre (bars, restaurants) and 3 minutes walk (the other way) of Ballycastle Seafront (coffee shops, tennis courts, beach, ferry to Rathlin Island) this is the perfect place to base your exploration of the beautiful Giants Causeway Coast, Game of Thrones locations such as the Dark Hedges, Carrick-a-rede Rope Bridge and the stunning Antrim Coast & Glens.

Liên Hệ

Địa chỉ

An Caislean Guest House
42 Quay Road,
Ballycastle,
Causeway Coast & Glens,
Co Antrim
BT54 6BH
VAT Number: GB445799734

Điện Thoại

+44 28 2076 2845

Email

corratavey@gmail.com

Vị trí

Gọi Chúng Tôi

+44 28 2076 2845

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách